woensdag 25 maart 2009

Posted by Picasa
Plattegrond Vesting Naarden 1940-1945.
1. Schuilkelder Maria School - 2. Kerktoren met Duitse wachtpost - 3. Bushalte - 4. Stadhuis - 5. Kerkpaadje - 6a. Winkel Dubbelaar(verzet) - 6b. Hans en Grietje - 7a. Burger Weeshuius - 7b. Politiebureau - 8. Turfloods - 9. Arsenaal en kazerne Oud Molen -10. Vijf Loodsen -11. Promerskazerne - 12. Bastion Oranje met kazerne - 13. Weeshuiskazerne -14. Gele Loods - 15. Boerderij Wed. de Gooijer-Krijnen - 16. Woning David van Gelder -17. Militair Hospitaal - 18. Utrechtse Poort - 19. Boerderij H.W. de Gooijer -20. Verzamelplaats razzia 1944 - 21. Maria School - 22. Joseph School
Posted by Picasa B. Vestingboerderij van de familie De Gooijer.
Posted by Picasa C. Luchtfoto van Vesting Naarden.
Via de weg op de voorgrond vertrokken op 14 mei 1940 de
vestingbewoners richting Station Naarden-Bussum
Posted by Picasa D. Evacuatie Vestingbewoners op 14 mei 1940.
Gezin De Gooijer vluchtte met de motorbakfiets.
Posted by Picasa E. Bombardement op Rotterdam.
Stripverhaal voor de Duitse jeugd.
Oorlogspropaganda.
Posted by Picasa E. Bormbardement op Rotterdam.
Tweede van links het Rotterdammertje in haar gastgezin.
Slachtoffer van het bombardement.
Posted by Picasa F. KLEIN VERZET.
ORANJE BOVEN ! op schoorsteen.
Koninginnedag 31 augustus 1941