woensdag 25 maart 2009

Vesting Naarden tijdens de bezetting

A. Naarden plattegrond 1940 - 1945

Plattegrond van Vesting Naarden. De nummers verwijzen naar verschillende locaties die te maken hadden met de Duitse bezetters.
-- zie bestand : WO 2 vestingplekken
----------------------------------------------------------------------
B. Ouderlijke boerderij
-- Midden tussen huizen stond de boerderij van mijn ouders. Hier woonde ik met drie oudere zussen en een oudere broer. Ik was 7 jaar bij het begin van de oorlog en 12 jaar bij de bevrijding.
-- De koeien liepen in de zomer op een weiland. In de winter stonden ze op stal.
-- Vooral in de hongerwinter kreeg onze familie te maken met Wehrmacht soldaten en huiszoeking..
----------------------------------------------------------------------
C. Naarden 1940 luchtfoto
-- De weg (op de voorgrond) verbindt de Vesting met het station Naarden-Bussum. Op 14 mei 1940 brak het Duitse leger door de Grebbelinie. De Nederlandse legercommandant wilde Vesting Naarden verdedigen tegen een aanval. Allereerst gaf hij het bevel dat alle vestingbewoners het stadje moesten verlaten en naar het station moesten vertrekken. Per trein zou iedereen worden afgevoerd richting Amsterdam.
-- Alle bewoners moesten via de weg de Vesting verlaten en naar het treinstation gaan.
-----------------------------------------------------------------------
D. Evacuatie per motorbakfiets
De vestingbewoners kregen maar kort de tijd om wat spullen bij elkaar te pakken. Alleen het meest noodzakelijke mocht men meenemen. De meeste inwoners hadden alleen maar een fiets, die volgepakt werd. Er waren ook vrouwen die van alles en nog wat in een laken hadden geknoopt en daarmee jouwend op weg gingen. Mijn ouders hadden alles op onze motorbakfiets geladen. De honden en katten werden thuisgelaten. De konijnen werden los gelaten op de wallen. Wel werden er teilen vol water achtergelaten, zodat de dieren konden drinken.
http://evacuation-naarden-1940.blogspot.com/
------------------------------------------------------------------------------------
E. Bombardement op Rotterdam

Ea. Stripverhaal voor Duitse jeugd over bombardement
Het Duitse leger liep op 14 mei 1940 vast op de verdedigers van Rotterdam. Om het Nederlandse leger tot overgave te dwingen werd Rotterdam gebombardeerd.
Voor de Duitse schooljeugd werd een strip uitgegeven. Het bombardement van Rotterdam werd voorgesteld als een heldendaad die het leger had verricht.

Eb. Rotterdammertje
Na het bombardement op Rotterdam werden gastouders gezocht voor kinderen die slachtoffer waren van het bombardement. Zomer 1940 namen mijn ouders een Rotterdams Meisje van 13 jaar op.
-----------------------------------------------------------------
F. KLEIN VERZET

Fa. ORANJE BOVEN op schoorsteen
Twee Naardense jongens schilderden in de nacht van 30 op 31 augustus 1941 op de schoorsteen van de wasserij Vlek met grote letters ORANJE BOVEN. Koninginnedag 31 augustus 1941

Fb.. ZES EN EEN KWART
Hitler benoemde de nazi Seyss-Inquart tot zijn zetbaas in Nederland. De Nederlanders maakten grapjes over deze man. Al gauw soldeerde men een paar muntstukken op elkaar. Op een cent werd een stuiver gesoldeerd en daar bovenop de helft van een have centstuk. Samen was dat waard ZES EN EEN KWART (cent)
Het geheel stelde Seyss-Inquart voor. Niet alleen als woordspeling, maar ook omdat de man mank liep. Het was niet eens een halve vent, maar slecht voor 1 kwart.
Het ding werd gebruikt als sigarettendover en pijpenstopper. Als het gebruikt werd dan kreeg Seyss het heet onder de voeten.
-- De Nederlandse mensen waren kwaad op de Duitsers en vooral op de NSB. Om dat te laten zien deden ze dingen die verboden waren. De hoogste Duitse baas in Nederland vonden ze maar waardeloos en niet meer waard van 6 en een kwart cent. Dus maakten ze een sigarettendover die net zoveel waard was dan die man. http://6een4e-cent.blogspot.com/
-- De zilveren dubbeltjes moest men inleveren tegen muntje van zink. Met een ijzerzaagje werd Koningin Wilhelmina uitgezaag en met een speldje op de jas gedragen.
-- Die dingen noemde men KLEIN VERZET.

Fb. Vouwblad : Zoek het zwijn Hitler
-------------------------------------------------------------------------
G. Anjerdag 29 juni 1940
-- Op 15 mei 1940 hadden de Duitsers Nederland bezet. Een maand later, op 29 juni, was Prins Bernhard jarig. Omdat Prins Bernhard altijd een witte anjer droeg, deden veel Nederlanders dat ook op zijn verjaardag. De Duitsers waren kwaad. Vooral de NSB was woedend en protesteerde in het verradersblad 'Volk en Vaderland'. Dit was het eerste openlijke protest van de Nederlanders tegen de bezetters.
-- Zaterdagmiddag 29 juni ging de school uit. Samen met mijn broer en een vriendje liepen we naar Bussum. Veel mensen daar droegen een witte anjer op hun kleren. Wij plukten uit een tuin ook witte bloemen en staken die pop onze blouse.
---------------------------------------------------------------
H. Frans in schoolbank
-- Begin 1940 zat ik in de eerste klas. Op school werden er tijdens de bezetting allerlei oefeningen gehouden. Zo ging de hele school naar de vlak bij liggende gangen onder de wallen. Dat was onze schuilkelder bij luchtalarm. Als er plotseling vliegtuigen overkwamen, dan moesten we onder de schoolbank duiken. Op de gang stonden emmers met zand. Als er een fosforbom viel, dan moest de onderwijzer de bom onder het zand gooien.
-- In ieder lokaal stonden grote kachels die tijdens de bezetting niet echt warm werden gestookt. De laatste oorlogswinter was de school vaak gesloten bij gebrek aan kolen.
-- We moesten heel zuinig doen met papier. Op sommige scholen gebruikte men weer een lei met een griffel.
--------------------------------------------------------------
I Jodenvervolging in Naarden

Ia. Gansoordstraat 27 met scharensliep
-- Scharen en messen waren bijna niet meer te koop. Als er iets bot werd dan kwam de scharensliep langs om alles weer scherp te slijpen.
-- Eens kwam ik met mijn vader langs dit huis. Voor de deur stond de bewoner, de heer Van Gelder. Mijn vader kende hem goed. De man nodigde ons uit om naar zijn stenenverzameling te kijken. Wij gingen naar de zolder en daar stond alles netjes opgesteld. Ik was 8 jaar en vond het geweldig mooi.
-----------------------------------------------------------------
Ib . David van Gelder en Betje de Leeuw.
-- Links op de foto staat David van Gelder, de man van de stenenverzameling. Zijn vader had een slagerij. Op een dag hoorde ik iets vreselijks. De Duitsers hadden deze man met zijn oude tante (Betje de Leeuw) uit zijn huis gehaald. Met een open vrachtauto werden ze naar een concentratiekamp gebracht. Dat gebeurde met hen alleen omdat zij Joodse mensen waren.
-- De stenenverzameling werd opgehaald door de gemeentewerken van Naarden. Alle stenen werden buiten de vesting op een hoop gegooid. Ik heb er toen een paar mooie uitgezocht.

J. Roof van kerkklokken
- Voorjaar 1943 werden alle kerkklokken op bevel van de bezetter uit de torens gehaald. De bronzen klokken werden omgesmolten en er werden granaten van gemaakt. De mensen zeiden: “Wie met kerkklokken schiet, die wint de oorlog niet”
Foto van de Kerkklok van de Hervormde Kerk te Blaricum. De jongen is mijn neef Rien Post.
(31 maart 1943)
------------------------------------------------------------------------
K. Toren Grote Kerk
-- Vanaf mijn 7e tot mijn 12e jaar had ik nooit een verlichte straatlantaarn gezien. Ook uit de ramen van de woningen mocht geen licht schijnen. Een gordijn was niet voldoende, iedereen moest in de avond de ramen afdekken met zwart papier. De Duitsers wilden niet dat de Engelse piloten op de grond konden zien waar ze waren.
-- Midden in de Vesting staat de Grote Kerk Iedere avond stond op de trans een Duitse schildwacht. Als hij ergens een lichtje zag, dan schreeuwde hij ’LICHT AUS!’
--------------------------------------------------------------------------
L. Villa uit wraak verbrand
Verzet laat Duitse locomotief ontsporen bij de brug over de Karnemelksloot. De villa die daar in de buurt stond werd uit wraak in de brand gestoken
[Een locomotief verdween in de Karnemelksloot - Omroeper 1989 - 2 pag]
-----------------------------------------
M. Razzia
Grote razzia binnen de vestingwallen. Mannen verstoppen zich in onze boerderij. Hun angstig. e vrouwen vragen aan hun mannen zich te melden.
Mijn ooms wilden zich verstoppen in de boerderij van mijn grootmoeder. Mijn vader ging met mij naar de verzamelplaats om te proberen mijn ooms vrij te krijgen. Een officier zei : ‘Ga er maar bij staan‘. Mijn vader draaide zich om en samen liepen we naar huis.
http://german-razzia.bologspot.com/

N. De Vijf Loodsen
De Duitsers maakten van de vesting een groot ziekenhuis voor honderden gewonde paarden.
De legerstallen waren te klein. Ook bij boeren werden paarden op stal gezet. De Duitsers stalen de gezonde paarden van de boeren. De gewonde paarden in onze stal werden verzorgd door soldaten. Ook kwam af en toe een officier, een veearts, kijken. Mijn vader zei tegen hem dat de Engelsen spoedig zouden winnen, die Duitser werd woedend.

O. Bombardementen en beschietingen
Bombardering Hotel Bosch van Bredius en beschieting Hotel Jan Tabak en Munitietrein.
-- Met mijn vader was ik op weg naar het weiland. Plotseling doken Engelse vliegtuigen neer en schoten raketten af op een munitietrein. Alle granaten en bommen ontploften. Ik rende naar huis terug. Later ging ik met vriendjes zoeken naar scherven en kruitstaafjes. Van die staafjes maakten we een soort rotjes.
-- Weken later beschoten de Engelsen twee hotels in de buurt. In die hotels woonde de Duitse opperbevelhebber met zijn staf.
---------------------------------------------------------
P. Verzet en onderduik
-- Onze buurman was bij het Verzet. Na zijn ontsnapping kwam Duitse politie onze buurt doorzoeken. Een van hen liep driftig op ons erf langs mij heen met een geladen pistool in zijn hand. Zijn zoon dook onder op onze boerderij.
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=6538

http://www.erepeloton.nl/Achtergrondverhalen/dubbelaar.html
n Een jongeman werd opgepakt door een paar Duitsers. Hij dacht s
n nel om een hoek te kunnen vluchten, maar werd neergeschoten. Niemand mocht hem helpen en hij bloedde ter plaatse dood. Het ging als een lopend vuurtje door de vesting en ook ik ging kijken.
-----------------------------------------------------
Q Vestingbruggen opgeblazen.
De Canadese soldaten waren in april 1945 al in de buurt van Eemnes gekomen. De Duitse Ortscommandant liet om de vesting drie bruggen opblazen. (zie brug over Galgesloot) Grote stukken kwamen in de vesting terecht.
-----------------------------------------------
R Officier steelt paard
De Duitsers dwongen boeren om met gestolen paarden voor wagens legermateriaal naar de haven te brengen. Op de bok zat naast een boer ook een soldaat. Er lagen daar binnenvaart schepen klaar. Als er een vol geladen kar langs komt, dan pik ik uit een net een gasmaskerbus. Een mevrouw tikt tegen haar raam. Geschrokken hol ik langs de kerk naar huis en denk: “Straks schieten ze mij dood“
-----------------------------------------------------
S. Voedseldropping 2 mei 1945
Op 2 mei hoorden we hard geluid van vliegtuigen. Met andere jongens rende ik de wallen op. Heel laag zagen we grote vliegtuigen langs komen. Ik zag dat het ’Vliegende Forten’ waren, die alleen van foto’s kende. In de buurt dropten de vliegtuigen voedsel pakketten. Mijn vader ging met paard en wagen naar het droppingterrein om het voedsel te vervoeren.
-------------------------------------------
T. Frans met helm en windbuks
-- De Promerskazerne werd door de meeste Duitsers verlaten. Met een stel jongens ga ik daar de wallen op naar een schuur die daar stond. Het lag er vol met gasmaskers, gasmaskerbussen, pukkels, patroontassen, helmen. Ik graaide wat bij elkaar en rende de wallen af. Onderweg lagen allerlei spullen die de jongens verloren waren. Ook dat raapte ik op. Toen ik om een wal heenliep zag ik een Duitse officier en een agent in burger staan. Ze riepen: ’Laat alles vallen’. Gauw stopte ik nog een rubber gasmasker onder mijn blouse en liep bevend langs de mannen.
-- Een paar dagen later ging ik weer terug om spullen te halen. Er was geen direct toezicht meer.
-- Met mijn helm ging ik op de foto.
-------------------------------------------------------
U. Oude houtsprokkelaars
-- Op 5 mei 1945 hoorden we dat de oorlog was afgelopen. Iedereen stak de vlag uit. Over de Rijksweg reden de eerste Canadezen richting Amsterdam.
Net als voor de oorlog was er op 31 augustus weer een Koninginnedag. Er werd een optocht voor de jeugd gehouden. Samen met mijn vriendjes deed ik daar aan mee.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten